Mardin Saman Fiyatları

Mardin saman fiyatları Güneydoğu bölgesindeki diğer illerle ortalama olarak üç aşağı beş yukarı aynıdır. Mardin bölgesinde yapılan profesyonel tarım ile verimli şartlarda saman üretimi yapılabilmektedir. Saman bitkilerin hasat edilmesinden sonra saplardan elde edilmektedir. Hayvan yemi olarak hayvancıların tercih ettiği samanlar at, inek, keçi ve koyun gibi hayvanların beslenmesine katkı sağlar. Yaz mevsiminde büyümüş olan yeşil otlar çiftçilerce kesilerek kış aylarında hayvanların beslenmesi için muhafaza edilir. Kış mevsiminde yağışların yoğun olması ve yeşil otların seyrekliğinden ötürü çimenler sindirilemediğinden yeşil otlar ile karıştırılır ve hayvanlara verilir. Samanlar için en fazla kullanılan bitkiler çayır otu, çavdar, çimenlerdir. Ayrıca baklagiller familyasından yonca, buğday, arpa, yulaf ve mercimekte kullanılan diğer türlerdendir. Mardin Kızıltepe saman fiyatları yukarıdaki bitkilerin her birinde farklıdır. 

Mardin Saman Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Mardin saman fiyatları arazi şartları, mevsimsel koşullar, gübreleme sonucu hasadın verimli bir şekilde elde edilmesiyle belirlenmektedir. Mercimek, arpa, yulaf ve buğdaydan saman üretilebilmektedir. Bu bitkilerin tohumları ayırılır ve saplar kurutulur. Besin değerleri düşük olan sap samanları yataklık olarak tercih edilir. Samanların kalitesini belirleyen önemli iki faktör yaprak ve tohum içerikleridir. Çiftçiler tohum oluşmadan, fakat yaprakların en fazla olduğu zamanlarda otları keserler. Kesilen otlar yerde bırakılır ve nem buharlaştırılır. Fakat makine yardımıyla toplanarak balya haline getirilebilmeleri açısından tam anlamıyla kurumalarına izin verilmemektedir. Bu işlemler sonucunda Mardin Kızıltepe saman fiyatları belirlenir. Mardin saman fiyatları ilçelerde hasadı toplanan ürünlerin saman pazarına getirilerek, satışa sunulması öncesinde piyasada ortalama bir fiyat belirlenir ve esnaflar, tarım firmaları ve arazi sahipleri ürünlerini genellikle bu standartlarda satarlar. Arazi sahiplerinin birçoğu ürünlerini biraz daha uygun fiyattan bölgedeki tarım firmalarına satar. Tarım firmaları ise bu ürünlerin perakende ve toptan satışını gerçekleştirir.

Samanların hava durumuna ve meteorolojiye duyarlı olduğu bir gerçektir. Meteoroloji ve hava durumunun mevsimlik seyri Mardin saman fiyatları tablosunda artış ya da düşüşe sebep olabilmektedir. Kuraklık dönemlerinde yeterince gelişmeyen bitkiler hem verimsiz olur, hem de bu dönemde satışa sunulan saman fiyatlarında artış olur. Saman Pazar gibi tarım alanında çığır açmış firmaları tercih ederek, hayvanlarınızın için en uygun samanlar ve diğer besin maddeleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Saman fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için https://samanpazari.com.tr/blog/saman-fiyatlari com web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.